X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان

بازی پارسیان - خرید

سایت جهت درج انواع مطالب و انتقال پیج رنک ساخته شده است

http://www.googleseo.ir

کمیته مشترک اعتباربخشی سازمانهای مراقبت به�

کمیته مشترک اعتباربخشی سازمانهای مراقبت بهداشتی"
Joint Commission on the Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO)

گردآوری، تنظیم و ترجمه: پروین ابراهیمی دانشجوی دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی


مقدمه
کمیته مشترک اعتباربخشی سازمانهای مراقبت بهداشتی، ارگانی غیرانتفاعی است که کیفیت و ایمنی مراقبت را برای بیش از 15000 مرکز مراقبت سلامت در ایالات متحده، ارزیابی و تأیید نموده و استانداردهایی را جهت سنجش مراقبت سلامت تعیین می کند. این کمیته؛ مراکز مراقبت سرپایی، آزمایشگاههای بالینی، بیمارستانها، مراکز مراقبت سلامت رفتاری، برنامه های مراقبت ویژه بیماری، مراکز مراقبت در منزل، شبکه های مراقبت بهداشتی، مؤسسات به کارگماری پرسنل مراقبت بهداشتی، مراکز پیوند اعضاء، آسایشگاهها و دیگر مؤسسات مراقبت طولانی مدت را موردارزیابی قرار می دهد. کمیته مشترک هر کاری را صرفاً با یک هدف انجام می دهد:
سازمانهای مراقبت بهداشتی را برای فراهم سازی مراقبت با کیفیت بالا و ایمنی برای بیماران یاری رساند.
رسالت اعلام شده کمیته مشترک
بهبود مستمر ایمنی و کیفیت مراقبت ارائه شده برای عموم از طریق فراهم سازی اعتباربخشی مراقبت سلامت و خدمات مرتبط که ارتقاء عملکرد را در سازمانهای مراقبت سلامت حمایت و پشتیبانی می کنند. این سازمان سالانه، استانداردهای اعتباربخشی خود را به روز در می آورد و اهداف ایمنی بیمار را توسعه می بخشد و آنها را بر روی وب سایت برای همه افراد علاقمند اعلام می کند، و این اطلاعات و فرایند را برای کلیه ذی نفعان از جمله مؤسسات مراقبت سلامت، کارکنان، بیماران و وکلای آنها مشخص و شفاف می سازد.
تاریخچه کمیته مشترک
سازمان قبلی کمیته مشترک حاصل تلاش ارنست کودمن درزمینه بهبود اصلاحات بیمارستان براساس کنترل نتایج مراقبت بیمار بود. تلاشهای وی منجر به ارائه برنامه استانداردسازی بیمارستانی شد. کالج جراحان امریکا به اصرار فرانکلین مارتین همکار کودمن در سال 1913، راه اندازی گردید و در سال 1917 حداقل استانداردها برای بیمارستانها توسط این کالج تنظیم شد.

در سال 1951 کالج پزشکان امریکا، انجمن بیمارستانهای امریکا، انجمن پزشکی امریکا و انجمن پزشکی کانادا به کالج جراحان امریکا ملحق شدند تا کمیته مشترک ارزیابی بیمارستانهاJCAH را به عنوان سازمانی مستقل و غیرانتفاعی بنیانگذاری کنند که هدف اولیه آن فراهم سازی اعتباربخشی داوطلبانه بود.
در سال 1964 JCAH مبادرت به دریافت هزینه بازدید از مراکز بهداشتی درمانی نمود.
درسال 1979 انجمن دندانپزشکی امریکا همکاری خود را با JCAH آغاز کرد.
در سال 1983 دوره اعتباربخشی برای مؤسسات مراقبت طولانی مدت، از دو سال به سه سال تغییر داده شد.
از سال 1987 به بعد این سازمان به عنوان کمیته مشترک اعتباربخشی سازمانهای مراقبت بهداشتی (JCAHO) تغییر نام یافت تا حیطه گسترده فعالیتهای آن منعکس گردد. این سازمان امروزه بیشتر تحت عنوان کمیته مشترک (jay-co) معروف است.
در سال 1990 مرکز همایش و اداره مرکزی کمیته مشترک در اوک بروک تریس حدود 20 مایلی غرب شیکاگو بازگشایی شد. در سال 2000 خط مشی بازدید بدون اطلاع قبلی تعیین و در سال 2006 اجرایی شد.

5 حیطه اصلی تخصصی کمیته مشترک
 اعتباربخشی و تأیید بیمار محور
 ایمنی بیمار
 خط مشی عمومی
 سنجش و بهبود عملکرد
 اطلاع رسانی عمومی
اعتباربخشی و تأیید بیمارمحور
رویکرد کمیته مشترک درمورد اعتباربخشی، بیمار محور و مبتنی بر داده ها است. فرایند اعتباربخشی کمیته مشترک مبتنی بر روش شناسی تریسر است. بازرسان کمیته مشترک تجارب واقعی یک نمونه از بیماران را پیگیری و مراقبت ارائه شده به این بیماران را ارزیابی می کنند.
در اعتباربخشی بررسی جامع همه اجزاء یک سازمان مراقبت بهداشتی صورت می گیرد. ولی تأیید مراقبت سلامت، بررسی هدفمندتری در مورد خدمات مراقبت سلامت ارائه شده به بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن یا خاص است.
ایمنی بیمار
خطاهای مراقبت سلامت و اثرات زیانبخش آنها بر روی بیماران موضوعی جدی و مورد توجه در سیستم مراقبت سلامت امریکا است. نوآوریهای کمیته مشترک به مراکز مراقبت سلامت یاری می رساند تا فرهنگ ایمنی بوجود آورند، دلیل اصلی خطاها را دریابند و تغییرات سیستماتیکی را ایجاد کنند که زندگی افراد را نجات بخشد و از تکرار خطاها و صدمه دیدن بیماران جلوگیری نماید. بیش از 50 درصد استانداردهای اعتباربخشی برای انواع سازمانهای مراقبت سلامت با ایمنی بیمار ارتباط مستقیم دارند.
خط مشی عمومی
کمیته مشترک به عنوان راهنما و پیشگام در ایمنی و کیفیت مراقبت سلامت، بطور خاص برای برگزاری میزگردهای تخصصی به منظور بررسی و رسیدگی و ارائه پیشنهاد و راه حل درخصوص موضوعات خط مشی عمومی مراقبت سلامت تمهیداتی را فراهم نموده است. برای مثال کمیته مشترک به کمبود تعداد کارکنان، اصلاح مسئولیت و تعهدات و آمادگی در فوریتها از میان دیگر موضوعات توجه بیشتری نموده است.
سنجش و بهبود عملکرد
گرایش های روزافزون مراقبت بهداشتی مبتنی بر مشتری و پرداخت درقبال عملکرد، نیازمند سنجش قابل اطمینان فرایندها و پیامدهای مراقبت است. کمیته مشترک معیارهای عملکرد معتبر و قابل اطمینان را تنظیم نموده و گسترش می دهد. ملاکهای عملکرد (معیارهای کمی برای ارزیابی و بهبود انجام فعالیتها و فرایند آنها) عناصر اصلی برنامه های اعتباربخشی و تأیید کمیته مشترک هستند.
اطلاع رسانی عمومی
خط مشی اطلاع رسانی در تاریخ اول ژانویه 2008 لازم الاجرا شد و کمیته مشترک متعهد شده است که اطلاعات مرتبط و دقیق درخصوص سازمانهای مراقبت بهداشتی را در دسترس گروههای ذیربط قرار دهد. اطلاعات مربوط به کیفیت مراقبت و ایمنی به سازمانها کمک می کند تا خدمات خود را بهبود بخشند. بعلاوه این اطلاعات می تواند به آموزش مصرف کنندگان و خریداران مراقبت سلامت در انتخاب آگاهانه مراقبت سلامت کمک کند. ابزارهای اصلی کمیته مشترک برای اعلام عمومی این اطلاعات، کنترل کیفی و گزارشهای کیفی است.
وب سایت کمیته مشترک برای دردسترس قرار دادن اطلاعات عملکردی و توصیفی در خصوص سازمانهای معتبر یا غیرمعتبر درنظر گرفته شده است. اطلاعات موجود بر روی وب سایت توسط هر مرکز مراقبت بهداشتی و از هر موقعیتی قابل جستجو است و امکان مقایسه بین سازمانهای معتبر را فراهم می سازد. گزارش های کیفی در سطح کمیته مشترک تنظیم می شوند و شامل اطلاعاتی درخصوص وضعیت اعتباربخشی سازمانها، مطابقت آنها با اهداف ملی ایمنی بیمار و نتایج سنجش عملکرد است.

فعالیتهای کمیته مشترک
به منظور بدست آوردن و حفظ تأییدیه این کمیته باید بازدید جامعی توسط تیمی از متخصصین مراقبت سلامت، حداقل هر سه سال یکبار انجام شود (آزمایشگاهها باید هر دو 2 سال یکبار بازدید شوند). هدف از این بازبینی، ارزیابی عملکرد سازمان در حیطه هائی است که بر مراقبت بیمار تأثیرگذار است. هنگامی که به اثبات رسید عملکرد سازمانی از برتری و امتیاز لازم برخوردار است، بنابراین موردتأیید قرار گرفته و مهر تأیید طلایی به سازمان مزبور اعطاء می گردد.

Behind every Gold Seal of Approval is ", an organization committed to quality."
پشت هر مهر تأیید طلائی، یک سازمان متعهد به کیفیت قرار دارد
مهر تأیید طلائی کمیته مشترک، نماد شناخته شده کیفیت در سطح جهان است.

کمیته مشترک عملاً از حمایت قانونی منحصربفردی در ایالات متحده امریکا برخوردار است و عمدتاً از طریق وجوه دریافتی از بیمارستانهای امریکا درزمینه ارزیابی رعایت مقررات فدرال، سالانه 113 میلیون دلار درآمد کسب می کند.
از سال 1965 طبق قانون مدیکیر مقرر شد بیمارستانهایی که توسط کمیته مشترک تحت ارزیابی قرار گرفته و تأیید می شوند از نظر اجرای برنامه مدیکیر نیز مطلوب بشمار آیند و نیازی به بازرسی آنها از سوی دولتهای فدرال و ایالتی نباشد. این شرایط برای مدیکید نیز صادق است. ویژگی این کمیته در استقلال مالی آن است. بیمارستانها نیز در مورد درخواست برای انجام ارزیابی توسط کمیته مشترک آزاد هستند.
اگر چه بسیاری از ایالتهای امریکا از خدمات کمیته مشترک بهره می برند، ولی برخی از ایالتها، روشهای ارزیابی اختصاصی خود را دارند. مثلاً: بیمارستانهای مستقر در ایالتهای اوکلاهاما، پنسیلوانیا و وینسکانسین.
کمیته مزبور توسط یک هیئت 29 نفری متشکل از پزشکان (نمایندگان انجمن بیمارستانها، انجمن پزشکی، انجمن دندانپزشکی، کالج پزشکان و کالج جراحان امریکا)، مدیران، پرستاران، کارکنان، سرپرست برنامه های بهداشتی، کارشناسان کیفیت، متخصصان اخلاقی، نماینده کارگری، مدافع یا وکیل مصرف کنندگان (نمایندگان مردمی) و مربیان آموزشی نظارت میشود. اعضاء این کمیته به مدت 3 سال منصوب می شوند.
اداره مرکزی کمیته مشترک در شهر اوک بروک تریس ایالت ایلینویز تقریباً 500 کارمند دارد. پرسنل بازرسی محیط بیش از 500 فرد را شامل می شوند که بازرسی های محلی را به انجام می رسانند.
این سازمان علاوه بر 6 کمیته ثابت زیر، کمیته های فرعی دیگری نیز دارد: کمیته های اجرایی، اعتباربخشی، استانداردها و رویه های بازبینی، امور مالی و ممیزی، منابع انسانی و غرامت، و کمیته کنترل و نظارت.
کمیته مشترک در تلاش مستمر خود برای بهبود ایمنی و کیفیت مراقبت ارائه شده به بیمار، گروه های مشاوره ای متفاوتی را تشکیل داده است. این گروهها جهت کمک به کمیته در راستای ایجاد و اصلاح استانداردها، خط مشی ها و رویه ها اظهارنظر می کنند و توصیه هایی درخصوص ارتقاء ارزش برنامه اعتباربخشی، دستاوردهای جدید، تغییر در فرایند بازرسی یا استانداردها و تأثیرات محیطی ارائه می دهند.
ازجمله گروههای مشاوره ای کمیته مشترک می توان به این موارد اشاره کرد: گروه مشاوره عمومی کیفیت مراقبت سلامت، مشاوره کسب و کار، پرستاری، سنجش عملکرد، کمیته ایمنی مراقبت سلامت، مراقبت مختص بیماری، مراقبت در منزل، بیمارستانی، آزمایشگاهی...
عمل بازرسی و یا ارزیابی به مدت سه روز به وسیله گروه ارزیابی متشکل از کارشناسان رشته های مختلف براساس دستورالعمل این کمیته انجام می گیرد. پس از خاتمه بازرسی، یک گزارش ارزیابی تهیه می شود و در مورد نکاتی که در آنها استانداردها رعایت نگردیده، تذکرات لازم ارائه می گردد.
نتایج بازرسی و ارزیابی ممکن است به "تأیید"، "تأیید مشروط" (که به دنبال آن ارزیابی بعدی که معمولاً به فاصله 6 ماه بعد از اولین ارزیابی است)، و یا "رد" مؤسسه از نظر عدم مطابقت با استانداردها بینجامد.
فواید اعتباربخشی و تأیید کمیته مشترک
- افزایش اعتماد جامعه نسبت به کیفیت و ایمنی مراقبت، درمان و خدمات مراکز ارائه دهنده مراقبت سلامت
- فراهم سازی مزیت رقابتی در بازار
- بهبود مدیریت خطرات احتمالی و کاهش خطر
- فراهم سازی آموزش درمورد روال های مناسب برای اصلاح فعالیت ها
- ارائه مشاوره و توصیه حرفه ای، ارتقاء آموزش کارکنان
- توسعه استخدام و پیشرفت پرسنل
- شناسایی مراکز معتبر توسط بیمه گران و سایر گروه ها
- اجرای الزامات قانونی در ایالت های منتخب

اعتبار بخشی مراقبت بهداشتی بین المللی
در سال 1997 شعبه ای تحت عنوان کمیته مشترک بین المللی تأسیس شد. JCI یکی از گروههایی است که خدمات اعتباربخشی مراقبت سلامت بین المللی برای بیمارستانهای سراسر دنیا فراهم می کند و این بیمارستانها را با استفاده از مجموعه استانداردهای متفاوتی نسبت به استانداردهای مورد استفاده برای ارزیابی بیمارستانهای امریکا، مورد بررسی قرار می دهد و برای سازمان اصلی در ایالات متحده کسب درآمد می کند. این شرکت غیرانتفاعی درحال حاضر بیمارستانهای آسیا، اروپا، خاورمیانه و امریکای جنوبی را اعتبار سنجی می کند و در پی توسعه فعالیت خود در آینده است. بعلاوه کمیته مشترک بین المللی، برنامه های آموزشی متنوع و بویژه کاربردی را ارائه می دهد.
سازمانهای اعتباربخشی دیگری مستقر در سایر کشورها غیر از امریکا وجود دارد که نقشی مشابه با کمیته مشترک بین المللی را ایفا می کند. این سازمانها عبارتند از:
The Canadian Council on Health Services Accreditation (CCHSA)
The Trent Accreditation Scheme (TAS)
The Australian Council on Healthcare Standards (ACHS)
بحث انتقادی
شیوه عملکرد گذشته کمیته مشترک در امریکا مورد انتقاد بود. روال معمول این کمیته معمولاً به این ترتیب بود که از پیش، بیمارستانها را از زمان بندی بازدیدها مطلع می ساختند. ارزیابی های برنامه ریزی شده، این امکان را به مؤسسات می داد که از قبل خود را آماده کنند و هیچ تضمینی وجود نداشت که استانداردهای مناسب در فواصل بازدیدها حفظ شوند. کمیته مشترک طی این مدت، انتقادات مزبور را موردتوجه قرار داده و در ایالات متحده، همه بازدیدهای بیمارستانی از اول ژانویه سال 2006 بدون اطلاع قبلی انجام شده است. ولی بازدیدهای JCI هنوز در زمان مشخصی برای بیمارستانهای تحت بررسی انجام می شود.
ارزیابی کیفیت عملکرد فردی پزشکان یا چهارچوب اخلاقی که در آن عمل می کنند جزو حوزه کاری بازدیدکنندگان ‌ JCI نیست. کمیته مشترک در موضوعات اخلاق پزشکی درگیر نمی شود. این کمیته تلاش برای ارائه راهنمایی در مورد موضوعات اخلاق پزشکی برای بیمارستانهای ایالات متحده را از سالها قبل متوقف کرده است.
کمیته مشترک که خود به نهاد مهمی تبدیل شده است، در زمینه وضع ضوابط و عملکرد، دچار تناقض و اختلافات مهمی نیز شده است. بطوری که مدیر اداره پرداخت هزینه های درمانی برنامه مدیکیر اعلام کرده است: در سال 1988 ما متوجه نقایص و کاستی هایی شدیم که یک سوم بیمارستانهایی که دارای ارزیابی موردتأیید هستند، در چهارچوب ضوابط مدیکیر قرار نمی گیرند. از طرف دیگر گروههای مصرف کننده نیز به تدریج از کیفیت خدمات ابراز نارضایتی می کنند. اکثریت قریب به اتفاق بیمارستانها دارای تأییدیه لازم از کمیته مشترک هستند؛ با این حال نقایص آنها چشمگیر است.
موضوع دیگر اینکه هیئت مدیره کمیته، مدتها تحت نفوذ نمایندگان مؤسساتی است که مورد بازدید قرار می دهد. کمیته مشترک متهم شده که خود، عامل اجرائی انجمن بیمارستانها و انجمن پزشکی امریکاست و خودسرانه مبادرت به استخدام کارشناسان ارزشیابی غیرحرفه ای می نماید.

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 مرداد‌ماه سال 1390 ساعت 02:01 ق.ظ | چاپ مطلب
نظرات (0)
برای نمایش آواتار خود در این وبلاگ در سایت Gravatar.com ثبت نام کنید. (راهنما)
نام :
پست الکترونیک :
وب/وبلاگ :
ایمیل شما بعد از ثبت نمایش داده نخواهد شد